[@NUESTNEWS] 180809 WPIS NA TWITTERZE

 PUDIM @ NU'EST Poland
PROSIMY O UŻYWANIE PEŁNYCH CREDISTÓW PRZY BRANIU NASZYCH TŁUMACZEŃ.